• stikstof

   entrance.1 updated 1 year, 4 months ago 14 Members · 49 Posts
 • wendy

  Member
  14 november 2019 at 11:46

  ‘Snelheid verlagen naar 100 kilometer per uur is een rotmaatregel’

  denderen wij hier lekker voort?

 • Wowo

  Member
  14 november 2019 at 12:27

  buiten de spits 150 is veel vlotter

 • frankjece

  Member
  14 november 2019 at 12:47

  Meer Nitrox = minder stikstof !

 • Trico Traco

  Member
  14 november 2019 at 12:48

  Eens googelen wat men van stikstof binnenkort kan aanmaken:

  https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4228571/co2-uit-de-lucht-omzetten-brandstof

  Geen rot maatregel maar een domme maatregel.

 • Steven

  Member
  14 november 2019 at 13:14

  Quote


  Trico Traco schreef:
  Eens googelen wat men van stikstof binnenkort kan aanmaken:

  https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4228571/co2-uit-de-lucht-omzetten-brandstof

  Geen rot maatregel maar een domme maatregel.

  CO2 is toch geen stikstof??

 • Trico Traco

  Member
  14 november 2019 at 17:19

  Quote


  Steven schreef:

  Quote


  Trico Traco schreef:
  Eens googelen wat men van CO2 binnenkort kan aanmaken:

  https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4228571/co2-uit-de-lucht-omzetten-brandstof

  Geen rot maatregel maar een domme maatregel.

  CO2 is toch geen stikstof??

  Juist. Stikstof is een inert gas.Maar door middel van CO2 om te zetten in brandstof met neutrale uitlaatgassen zou deze maatregel wel overbodig zijn. Heb de fout wel nu verbeterd.Maar als die Olanders over stikstof schrijven bedoelen ze dan wel de 78% N2 waarover wij altijd spreken?
  En als ik volgende link lees begrijp ik dat gedoe in Holland niet.

  https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2019/10/van-stikstofnegatief-naar-biobased-en-modulair-dit-kan-weleens-de-motor-van-verduurzaming-zijn-uw-101277340?_ga=2.138617011.126956523.1573748674-628394615.1573748674

 • Luc Dupas

  Member
  14 november 2019 at 17:48

  Quote


  Trico Traco schreef:
  Maar als die Olanders over stikstof schrijven bedoelen ze dan wel de 78% N2 waarover wij altijd spreken?

  Nee hoor Jan, uiteraard niet! N2 “maakt” ge niet, dat is er al bijna zolang de aarde bestaat… Ze hebben het wel over NOx als uitstoot van verbrandingsprocessen omdat NOx een van de zovele broeikasgassen is.

 • Cthulhu

  Member
  14 november 2019 at 23:12

  Probleem ligt niet bij de wagens, maar bij de landbouw en bouwsector. Omdat die veel te veel uitstoten moet iemand anders dat compenseren… en die iemand anders zijn de automobilisten.

 • rollin

  Member
  15 november 2019 at 10:33

  Aha, mijn vakgebied!

  De 78% stikstofgas is uiteraard het probleem niet, dat is een inert gas voor planten en dieren. Toch hebben we stikstof nodig, het is een belangrijk onderdeel van eiwitten bijvoorbeeld. Daarvoor moeten planten stikstofverbindingen zoals nitraten opnemen via de wortels (samen met fosfaten en kalium het belangrijkste voedingsmiddel voor planten).
  Nitraten zijn van nature erg schaars, ze komen uit het composteren van dode planten, maar daar zit veel verlies op. Een deel wordt omgezet in inert stikstofgas. Bepaalde bacteriën kunnen stikstofgas omzetten in nitraat. Het zijn delicate balansen.

  Maar, wij mensen maken een geweldige hoop extra stikstofverbindingen aan. In Nederland gaat het om 106 miljoen kilo per jaar door landbouw, 45 miljoen door verkeer en (slechts) 17 miljoen door industrie. De verhoudingen in Vlaanderen zijn uiteraard dezelfde, maar de hoeveelheid per eenheid van oppervlakte is nog groter.

  Die extra stikstofverbindingen veroorzaken een ontwrichting van natuurlijke ecosystemen die niet op te lossen is door natuurbeheer. Heide vergrast, bloemrijke graslanden worden eentonige groene matten, bossen verzuren (want die stikstof verzuurt ook de bodem) en groeien vol bramen, zeldzame korstmossen en paddestoelen verdwijnen enz.
  Ook als je op het eerste zicht niet veel ziet, is er toch veel aan de hand. Doordat planten van zandbodems, die van nature erg traag groeien, nu groter worden door de extra stikstof, blijken ze geen geschikt voedsel meer te zijn voor rupsen. De hoeveelheid voedingsstoffen blijft gelijk in de plant, maar ze komen ijler voor. Een beetje zoals een naar water smakende moderne tomaat. Rupsen overleven daar niet op, waardoor rupsenetende vogels zoals korhoen uitsterven in Noordwest-Europa.

  Het aantal voorbeelden is oneindig, die stikstofoxides zijn een ramp voor de natuur. Verkeer kan naar landbouw wijzen, industrie naar verkeer etc. Maar als niet op alle vlakken wordt ingegrepen, gaan we veel soorten verliezen. En we zijn al veel soorten kwijt, nu vooral insecten, zwammen en planten.
  Vandaar dat Europa terecht op de vingers tikt en er dingen zijn uitgevonden zoals het Mestactieplan (MAP), Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), etc.

  Het heeft dus niet veel met klimaat te maken (NOX is idd een broeikasgas, maar daarvoor dient deze maatregel niet). Noch worden landbouw en industrie gespaard. De Nederlandse boeren hebben in oktober jongstleden nog het land stilgelegd, omdat de veestapel moet gereduceerd worden: 1300km file. Iedereen zal worden geraakt.

 • wendy

  Member
  15 november 2019 at 10:38

  Dank je wel Rollin.
  Helder!

 • Cthulhu

  Member
  15 november 2019 at 12:06

  De huidige maatregel komt er echter wel degelijk omdat er anders bouwprojecten stilgelegd moesten worden.

 • rollin

  Member
  15 november 2019 at 12:26

  Ja, maar je doet alsof enkel wagens worden aangepakt. Het is net omgekeerd, zij zijn de laatste die maatregelen moesten nemen.

 • Baksteen

  Member
  15 november 2019 at 14:33

  Quote


  rollin schreef:
  Ja, maar je doet alsof enkel wagens worden aangepakt. Het is net omgekeerd, zij zijn de laatste die maatregelen moesten nemen.

  Hoe lokaal of global is dit soort problematiek ? Maw als wij alle auto’s op de schop doen en in De USA en China rijden ze lustig door, wat is dan de impakt op ons milieu hier ?

 • rollin

  Member
  15 november 2019 at 14:59

  Goede vraag.

  Dit is vrij lokaal, in die zin dat 50% van de neergedaalde stikstof uit de wijde omgeving komt (niveau land) en 50% zelfs erg lokaal (niveau provincie of zelfs dorp).

  Het sluiten van grote veebedrijven nabij natuurgebieden of trager rijden op de E314 door de heidegebieden van Limburg heeft onmiddellijk effect.

  Hier zie je een kaart van de stikstofdepositie in Vlaanderen. De varkenshouderij (Noorderkempen en centraal West-Vlaanderen) en de snelwegen zijn er duidelijk op te zien. Zo lokaal is het dus, maar een deel komt van Noord-Frankrijk ook. Uiteraard gaat een deel van ons naar Nederland. Vandaar dat Europa alle landen aanpakt.

  https://www.milieurapport.be/milieuthemas/vermesting-verzuring/vermesting/stikstofdepositie/graph/embed

  En hier Europa, de wolk boven Nederland is deels van ons gezien de overwegend zuidwestelijke wind.

  https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Leip/publication/254835408/figure/fig4/AS:639873958572032@1529569248068/Atmospheric-nitrogen-deposition-to-in-EU-27-for-the-year-2001-The-map-shows-total.png

 • Luc Dupas

  Member
  15 november 2019 at 20:27

  Quote


  rollin schreef:
  https://www.milieurapport.be/milieuthemas/vermesting-verzuring/vermesting/stikstofdepositie/graph/embed

  Dit is dan weer een compleet ander verhaal en heeft niks met de NOx-uitstoot van verbrandingsprocessen te maken maar wel o.a. met nitraten als gevolg van (over)bemesting… en daar gaat men niks bij winnen door de automobilisten weeral eens een slecht geweten aan te praten en als zondebok te verslijten.

 • rollin

  Member
  15 november 2019 at 21:33

  Je ziet de snelwegen liggen op deze kaart Luc, bij mijn weten worden die niet overbemest door landbouwers.

  Monostikstofoxides NOX, (of NO en NO2), uitgestoten door verkeer, vormen zich ondermeer in de bodem tot nitraat NO3 (dus ook een NOX), maar ook via atmosferische processen. Uit je uitlaat komt dus mest, of toch iets dat zich snel tot mest omzet, en nog veel ook. Het heeft er dus alles mee te maken.

  En het gaat er niet over van iemand in een kwaad daglicht te stellen. De feiten zijn wat ze zijn, zoek er niet meer achter. Beetje dwaze reactie, ik verwacht van mensen zoals jij beter.

  Van trager rijden gaat ook niemand dood. Eerder integendeel.

 • Luc Dupas

  Member
  16 november 2019 at 00:39

  De max. snelheid verlagen kan inderdaad geen kwaad, maar zoals ze het in NL voorstellen gaat dat in de praktijk amper enig verschil maken want dat is alleen maar van toepassing tussen 6u en 19u en dan staat half NL daar toch aan te schuiven in de file en springt men al een gat in de lucht van vreugde als men daar al eens 100km/u kan gaan rijden.
  Bovendien komt ginder het wegverkeer daar maar voor een paar procenten aan bod in het stikstofverhaal en dan die luttele procenten nog wat verder verminderen ga je in het gehele verhaal niet eens merken.
  https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/stikstof-alles-wat-je-moet-weten/

  Overigens, bij ons is het niet substantieel anders hoor, procentueel stellen die fijne strepen van die snelwegen op de kaart van Vlaanderen ook totaal niks voor in het volledige plaatje en zou het ook bij ons wat sleutelen in de marge zijn.

 • rollin

  Member
  16 november 2019 at 08:53

  In Vlaanderen is 35% van de depositie afkomstig van verkeer (niet enkel wegverkeer uiteraard) en 45% van landbouw. Dat is toch substantieel. Het zal overigens steeds over % gaan. Maar ik begrijp dan dat het geen reden is om er iets aan te doen.

  We kunnen iedereen ook 70 km/h laten rijden natuurlijk en dit dag en nacht. Maar ik geef toe, de eerste reflex moet altijd zijn: laat de anderen het maar oplossen (Chinezen, landbouwers, etc…).

  En als niemand 100 km/h haalt op dat moment, snap ik ook je petrol head opmerkingen niet.

 • Trico Traco

  Member
  16 november 2019 at 09:26

  Denkt er nu werkelijk niemand eraan dat de huidige evolutie van het klimaat, luchtvervuiling met gassen en fijn stof of het stijgen van de zeespiegel niet meer kan tegen gehouden worden? Wat nu zoal gedaan wordt zijn lapmiddelen. Op lange duur zullen we het gevecht verliezen.Het is reeds jaren vijf na twaalf en niet andersom.

  Onlangs was een kaart van Vlaanderen en Holland te zien met de toekomstige overstromings gebieden. En nu zien we beelden van Venetie.Kan me iemand eens uitleggen hoe hij de stijging van de zeespiegel en het onderlopen van lage gebieden kan verhinderen.

  Ben eens benieuwd.

 • Baksteen

  Member
  16 november 2019 at 09:49

  Als je een steen in een glas water smijt stijgt het niveau. Haal je er hem weer uit dan daalt het. Dus als we de oceanen en zeeen leegvissen zal dat helpen om de niveau stijginging te counteren. Dus we zijn eigenlijk al jaren goed bezig…

  Kwestie van het niveau van deze discussie ook een beetje te laten stijgen 😉

 • wendy

  Member
  16 november 2019 at 09:53

  Dus trico traco leunen we lekker achterover…
  Ondertussen vertrekt een Belgische handelsmissie met groot tromgeroffel naar China met sleutelsectoren als hernieuwbare energie en cleantech… ja, hier hebben we dat niet nodig. We veren alleen recht als een hond zijn drol voor de voordeur heeft gedropt.

 • Baksteen

  Member
  16 november 2019 at 09:58

  Quote


  rollin schreef:
  Je ziet de snelwegen liggen op deze kaart Luc, bij mijn weten worden die niet overbemest door landbouwers

  Ik wou eerst niet reageren want ik voel wel sympathie voor de problematiek. Maar aan de hand van die kaart stellen dat het probleem voor 45 % van het verkeer komt dat slik ik toch ook niet. Misschien klopt dat wel, maar dan behoeft deze kaart een serieus woordje uitleg. Het zijn niet de lijntjes van de snelwegen en als je verder kijkt zelfs niet de zeer opgestopte verkeersgebieden die de bulk van de getroffen zone uitmaken.

  En ik volg Luc dat 5% winst op 3% van het probleem praktisch gezien dus gewoon bullshit politiek is. Waar dan weer niemand van zou opkijken, wat de veronderstelling dat dit hier het geval is nogal geloofwaardig maakt voor een outsider als ons.

 • Baksteen

  Member
  16 november 2019 at 10:01

  Quote


  wendy schreef:
  Dus trico traco leunen we lekker achterover…
  Ondertussen vertrekt een Belgische handelsmissie met groot tromgeroffel naar China met sleutelsectoren als hernieuwbare energie en cleantech… ja, hier hebben we dat niet nodig. We veren alleen recht als een hond zijn drol voor de voordeur heeft gedropt.

  Of misschien wensen de meer serieuze mensen eigenlijk serieuze en doordachtte maatregelen ipv mee te heulen in massahysterie en goedklinkende maar niks uithalende maatregelen die uiteindelijk de mensen gewoon een rad voor de ogen draait.

  Doe jij ondertussen alles te voet en met de fiets Wendy ? Want het openbaar vervoer in zijn huidige vervallen toestand helpt ook niks hoor.

 • Luc Dupas

  Member
  16 november 2019 at 16:12

  Quote


  rollin schreef:
  In Vlaanderen is 35% van de depositie afkomstig van verkeer (niet enkel wegverkeer uiteraard) en 45% van landbouw. Dat is toch substantieel. Het zal overigens steeds over % gaan.

  Dit is erg interessant! Volgens dat rapport uit NL zit men daar met een bijdrage van amper 6% voor verkeer+huishoudens, en hier zou het verkeer alleen dan opeens voor 35% bijdragen? Wat doet NL dan zoveel anders dan wij hier in Vlaanderen?

 • Luc Dupas

  Member
  16 november 2019 at 16:16

  Quote


  rollin schreef:
  Maar ik geef toe, de eerste reflex moet altijd zijn: laat de anderen het maar oplossen (Chinezen, landbouwers, etc…).

  Als er een groot gat in uw dak zit en alles loopt onder van de regen, dan moet ge u niet druk zitten maken over het kraantje in de spoelbak van het WC dat wat zit te lekken en dat kost wat kost proberen te herstellen onder het motto “we moeten toch iets doen” maar moet ge dat gat in het dak zien te repareren.
  En als de motor van uw auto het niet doet heeft weinig zin de auto nog maar eens te gaan wassen “want we moeten toch iets doen”…
  Dat is allemaal toch gewoon normaal gezond boerenverstand he.

 • rollin

  Member
  16 november 2019 at 17:59

  Je bent al aan het opzoeken gegaan, prima. Beter dan te beweren dat dit een klimaatprobleem is. Boerenverstand helpt overigens niet als je je dossier niet kent. Maar dat weet je ook wel denk ik.

  Het is wat ingewikkeld, want de cijfers die circuleren betekenen dikwijls iets anders. Kort gezegd is er productie en neerslag, en die komen niet overeen.

  Als we nu enkel landbouw en verkeer nemen, dan zie je dat landbouw vooral ammoniak produceert. Dat slaat snel neer. Lokale productie komt overeen met lokale neerslag.

  Bij verkeer is het anders, een deeltje van de NOX slaat snel neer, maar een flink deel pas na honderden kilometers. Die 6% van jou is lokaal geproduceerde NOX die ook lokaal neerslaat. De NOX uit België noemen zij echter “buitenlandse bron (32%)”, maar die komt ook van het verkeer. De uitstervende korhoenders van de Sallandse heuvelrug kan het geen hol schelen of die 38% Nox uit Nederland of België komt. Maar het toont wel aan dat je makkelijk maatregelen kan minimaliseren. Uiteraard is het de bedoeling dat wij ook aan de slag gaan.

  Dus, de dunne lijntjes op de stikstofdepositiekaart geven geen goed idee van wat er op die snelwegen wordt geproduceerd, wel wat lokaal neerslaat.

 • Trico Traco

  Member
  16 november 2019 at 18:51

  Quote


  wendy schreef:
  Dus trico traco leunen we lekker achterover…
  Ondertussen vertrekt een Belgische handelsmissie met groot tromgeroffel naar China met sleutelsectoren als hernieuwbare energie en cleantech… ja, hier hebben we dat niet nodig. We veren alleen recht als een hond zijn drol voor de voordeur heeft gedropt.

  Wie zegt dat ik me lekker achterover leun? Ik rij tenminste al electrisch met auto en scooter.

 • wendy

  Member
  16 november 2019 at 20:06

  Dank je wel trico
  Ik meen dat echt
  Mocht iedereen doen wat ie kan..
  Het blijft me bezig houden

  Dwaze reacties, ik steek er geen energie meer in.

  Fijne avond

 • Wex

  Member
  18 november 2019 at 05:41
 • UFo

  Member
  19 november 2019 at 11:20
 • rollin

  Member
  19 november 2019 at 11:45

  ” Korter meer stikstof of langer minder stikstof, dat zou op het einde best dezelfde hoeveelheid stikstof kunnen betekenen.”

  Neen, toch niet. Als je dezelfde afstand aflegt aan 90 km/h of 120 km/h, dan heb je in het tweede geval steeds meer brandstof verbruikt en dus meer NOX geproduceerd.

  Maar een journalist is dan ook geen deskundige. En als je er Prins Laurent moet bijhalen om je punt te maken, wil het zeggen dat je zonder argumenten zit.

 • Cthulhu

  Member
  19 november 2019 at 12:11

  Quote


  rollin schreef:
  ” Korter meer stikstof of langer minder stikstof, dat zou op het einde best dezelfde hoeveelheid stikstof kunnen betekenen.”

  Neen, toch niet. Als je dezelfde afstand aflegt aan 90 km/h of 120 km/h, dan heb je in het tweede geval steeds meer brandstof verbruikt en dus meer NOX geproduceerd.

  Maar een journalist is dan ook geen deskundige. En als je er Prins Laurent moet bijhalen om je punt te maken, wil het zeggen dat je zonder argumenten zit.

  Het hangt er natuurlijk vanaf aan welke snelheid de motor van je wagen optimaal loopt.

  Maar Kaaiman is idd voor niets een referentie.

 • UFo

  Member
  19 november 2019 at 13:06

  Hij heeft in mijn ogen wel een punt als hij het over de Nederlandse daadkracht heeft en ons (politiek) getreuzel, en niet alleen in deze kwestie maar in zowat alle kwesties.

 • rollin

  Member
  19 november 2019 at 15:06
 • Luc Dupas

  Member
  19 november 2019 at 17:54

  Een echt goeie manier om ervoor te zorgen dat er significant minder uitstoot is op onze wegen is ervoor te zorgen dat er geen files meer zijn zodat de voertuigen niet meer heel de tijd moeten afremmen en terug optrekken…
  Dus vb. veel minder voertuigen op de weg, vb. veel minder bedrijfswagen, veel minder bestelwagentjes maar terug meer grotere vrachtwagens, enz. … maar hola, dat gaat de Staat niet graag horen want minder voertuigen = minder verbruik = veel minder accijnzen… 🙂

 • Cthulhu

  Member
  19 november 2019 at 20:06

  Meer grotere vrachtwagens = wegen vlugger versleten = meer wegenwerken = weer files (+ veel meer kosten voor wegenonderhoud).

  Rollin als je wagen bij 120 km niet veel meer verbruikt dan bij 90 km dan valt die extra vervuiling wel nog serieus mee en dan kan tijd van de rit wel een rol beginnen spelen.

  Maar, het is zoals Luc het zegt: de grootste boosdoener is het constante afremmen en optrekken. Maar dan dien je ook rekening te houden met het stadsverkeer en welke maatregel kan je daar treffen (behalve een LEZ, die het verkeer verbant naar de ringwegen)?

 • rollin

  Member
  20 november 2019 at 10:15

  “Rollin als je wagen bij 120 km niet veel meer verbruikt dan bij 90 km dan valt die extra vervuiling wel nog serieus mee en dan kan tijd van de rit wel een rol beginnen spelen.”

  Neen, toch niet. Je verwisselt kilometers met uren.

  Verbruik wordt gemeten per 100km, niet per uur zoals met boten. Minder verbruiken per 100km is minder verbruiken per 100km. Ook al duurt het langer.

  Dat is nu wel een voorbeeld van boerenverstand 😉

 • dennisv

  Member
  20 november 2019 at 12:41

  intussen krijg je er wel ’t schijt van….hoeveel gas is dat?

 • rollin

  Member
  20 november 2019 at 15:43

  Wauw! Zelf gevonden?

 • rollin

  Member
  4 december 2019 at 10:53
 • entrance.1

  Member
  4 december 2019 at 12:39

  Meer helium in de brandstofmix = minder stikstof.

 • rollin

  Member
  4 december 2019 at 14:39

  Hebben we daar helium genoeg voor?

 • Baksteen

  Member
  4 december 2019 at 14:53

  Quote


  rollin schreef:

  Dus, de dunne lijntjes op de stikstofdepositiekaart geven geen goed idee van wat er op die snelwegen wordt geproduceerd, wel wat lokaal neerslaat.

  Kijk dat is de uitleg die we nodig hadden.

  Hoe zit het met de NOX productie bij elektrische wagens ? Want een kat een kat noemen, de meeste van die dingen hebben tussen de 200 en 400 pk. Die verstoken het 1 en ander. Neem daar dan nog 10% batterijverlies en 5% transportverlies en iets van 50% rendementsverlies in een elektriciteitscentrale bij en je hebt een totaal rendement dat niet beter is dan van een verbrandingmotor.
  Bij gascentrales is de NOX uitstoot met een factor 5 gedaald over de laatste 10 jaar als ik zo wat rondneus op’t net. Wat vergelijkbaar is met diesels voor die periode.

  En mogen electrische wagens dan wel nog 130 in Nederland ? 😉

  En @Wendy – als je niet om kan met een discussie dan moet je er niet aan deelnemen. Jouw mening is niet perse de enige juiste. En ik heb van jou trouwens nog nooit 1 zinnig argument gehoord over gelijk wat. Het enige dat jij post zijn ‘statements’ waar we het dan mee moeten doen.

 • rollin

  Member
  4 december 2019 at 15:37

  Bij elektrische wagens is het natuurlijk lastig, ik ben daar eerlijk gezegd geen specialist in. De energiebron kan verschillen (nucleair, wind, kolen), het aanmaken en afbreken van de batterij kost veel energie etc.

  Maar zelfs als de energie uit fossiele brandstoffen komt, is het makkelijker de uitstoot te zuiveren aan een centrale dan als die uit tienduizenden aparte uitlaten komt. En je bent sneller overgeschakeld als het wagenpark elektrisch is als de energie uiteindelijk uit betere bronnen komt.

  Vergeet niet dat ook fossiele brandstoffen niet vanzelf in een wagen terechtkomen, ze moeten worden opgepompt (en de tijd dat het uit de grond spoot op land is al lang voorbij), soms op lastige plaatsen (deepwater horizon), vervoerd met olietankers (Exxon Valdez), geraffineerd, vervoerd naar tankstations. Voor elke liter benzine in je tank is er misschien nog een extra verbruikt om ze daar te krijgen. Als je bij elektrische wagens alles meerekent, moet je dat met alle wagens doen.

  Maar die cijfers heb ik niet, dus ik spreek er me niet over uit. Ik beweer overigens ook niet dat elektrisch rijden een goed idee is. Ik ben een docent natuurbeheer, geen expert in milieukunde. Vreemd genoeg vind ik het erg plezierig om eens flink op de gas te duwen. Maar het is beter dat we dat niet meer doen, de energiekost is te hoog vergeleken met de tijdswinst. Elektrisch of niet.

 • robbyrey

  Member
  4 december 2019 at 17:50

  Quote


  rollin schreef:
  Hebben we daar helium genoeg voor?

  Zullen dan nog niet spreken over de prijs, zeker?

  Grtz,
  Robby

 • Cthulhu

  Member
  4 december 2019 at 20:45

  Zo lang dat we geen Helium 3 van de maan kunnen halen gaan we nooit genoeg helium hebben voor al die wagens. En het helium, dat hier steeds schaarser wordt, kunnen we beter voor andere doeleinden gebruiken.

 • entrance.1

  Member
  5 december 2019 at 09:51

  Auto’s rijden volgens mij niet op helium
  en gaan dat ook niet doen. Maar wij duikers
  pakken ons teveel aan stikstof aan met helium
  of zuurstof.

 • rollin

  Member
  5 december 2019 at 14:44

  Nietszeggende bijdragen, altijd welkom in dergelijke discussies.

  Intussen: https://www.tijd.be/opinie/algemeen/europa-bedot-ons-met-elektrische-wagens/10186963.html

 • entrance.1

  Member
  6 december 2019 at 10:11

  Ook op een duikforum?

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now
ajax-loader