Duikforum Duikforum Federaties NELOS top wil Duiker-Redder op alle duikactiviteit

 • Creator
  Discussie
 • #137291

  Bonjek
  Deelnemer

  Op het departement Leefmilieu is men bezig alle “problemen” te inventariseren inzake Vlarem II en sport. Volgens wat we vernemen wil het BLOSO (op initiatief van de NELOS top) het zover krijgen dat op alle duikactiviteiten in Vlaanderen een Duiker-Redder aanwezig moet zijn, ook in buitenwater! Zonder aanwezigheid van een Duiker-Redder zou dus geen enkele duikactiviteit kunnen doorgaan!
  Ik denk niet dat zelfs de 135 Nelos clubs daar mee akkoord zijn ! Volgens de EN-normen moet vanaf Leidend Duiker (D**** of DM) iedereen kunnen redden, reanimeren, zuurstof toedienen én coordineren met de hulpdiensten. Wij zijn hier mee niet akkoord ! Onze eigen onderrichters moeten kunnen toezien op duikactiviteiten, ook in een zwembed zowel als in open water !

 • NELOS top wil Duiker-Redder op alle duikactiviteit

  Bonjek reageerde 15 jaar, 6 maanden geleden 26 Leden · 81 Reacties
 • vlozzy

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:13

  in het zwembad moet allang een hoger redder of duiker redder verplicht aanwezig zijn

 • Dedjutoch

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:20

  Dit zijn waarschijnlijk geruchten die door de een of ander tot overmaatse proporties opgeblazen worden, of die totaal uit hun verband gerukt worden?
  We weten allemaal hoe moeilijk het al is om aan de vlarem te voldoen in onze zwembaden tijdens de trainingen. Hoe zouden ze dit in het buitenwater kunnen eisen? Hoe zouden ze dit kunnen controlleren? Hoe zouden ze dit kunnen sanctioneren? Erger nog: Wat zou het nut er van zijn?
  Wat met een clubuitstap naar bvb Egypte? Gaat een club dan een duiker-redder moeten betalen om mee te gaan, en anders geen duiken?

  Dit lijkt me allemaal zeer zeer zeer onwaarschijnlijk!
  Waarschijnlijk weer iets dat door de een of andere kneuter gelanceerd wordt om de nodige discussie op gang te brengen. Een discussie die voor de zoveelste maal nergens toe leidt, en waarschijnlijk gevoerd wordt op “geruchten”!

  Sorry, maar laat ons afwachten wat er van waar is! Hetgeen hier naar voor gebracht wordt KAN onmogelijk op die manier uitgevoerd worden!

  De mooiste reacties zullen ongetwijfeld komen van duikers die in de verste verte geen betrokken partij zijn, ook al zou deze onzin waar zijn!

  Eddy

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:25

  Men heeft ons nochtans duidelijk laten weten. Zie hieronder de mail van het kabinet Anciaux !!! Vraag maar aan de Nelos top. Ze zullen het niet ontkennen !!!

  Geachte,

  Uw mail werd mij door de minister bezorgd en kreeg mijn volle aandacht. Het klopt dat er een technische aanpassing wordt voorbereid aan de Vlarem 2 regelgeving. Dat werk zal in eerste instantie gebeuren door de administratie van het departement Leefmilieu. Uiteraard zal er daarbij door de betrokkenen oor en oog zijn voor de bekommernissen, die leven in de sector, voor zover die verenigbaar zijn met de kwaliteitseisen die hierin toch telkens moeten primeren.
  Er zijn op het departement reeds enkele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van deze sectoren. Ik kan u bijgevolg aanraden met de betrokken dienst contact op te nemen indien jullie sector ook zo’n onderhoud nuttig acht. Ik zou dan wel willen voorstellen dat het georganiseerd gebeurt via een vertegenwoordiging en niet zoals nu in het mailverkeer dat door alle mogelijke actoren naar ons wordt gestuurd.
  De betrokken dienst is de Afdeling Milieuvergunning, Graag de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan, 1000 Brussel.
  Van zodra deze dienst de hele problematiek, met alle mogelijke aanpassingen, geïnventariseerd heeft zal er, voor wat sport betreft, uiteraard ook overleg zijn met ons kabinet. Het is dus nuttig de problematiek en de eventueel voorgestelde alternatieven nu al te inventariseren.

  Met vriendelijke groeten,

  Eddie Groenwals
  Raadgever Sport
  Kabinet van Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
  Tel: 02/552.69.00
  Fax: 02/552.69.01

 • Dedjutoch

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:31

  De “vertaling” die jij hier aan geeft is wel heel eigenaardig hoor Bonjek.
  Maar, soit, dergelijke spelletjes speel ik niet meer mee!
  Ik hoop dat je genoeg forumdeelnemers vindt die samen met jou nog eens een potje “Nelos bekakken” kunnen draaien! En ik hoop dan ook dat je er gelukkiger door wordt?

  Eddy

 • Joe Piler

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:33

  Vlarem gaat toch over milieu? Wat heeft dat te maken met het al of niet aanwezig zijn van een duiker-redder?????????????

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:35

  Beste Eddy,

  Het adres staat er bij. Bel zelf !

  Waarom zou je deze discussie uit de weg gaan ? Staat er iets dat je niet wil horen ?

  Ik heb het toch geschreven dat er vanuit de Nelos clubs zelf protest is !

  Bonjek

 • Stropken

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:36

  ‘k Peinse dat het Bleiterke wééral in de knoop zit met één of andere niet bestaand probleem.Nu zeker dat zijn plannen voor de overheveling van de luchthaven en de (utopische)plannen voor de Olympiade 2024 weggehoond zijn.Hij zal waarschijnlijk gebrieft zijn geworden door een Padi-lid (lol).

  Effe een realistische brief van een realistische minister (sic) voorleggen a.u.b.

 • Luc Dupas

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:46

  Snap het probleem niet zenne… en vooral ook niet waarom de NELOS daar nu weer bij wordt gezeuld… pfffffff… ’t Is bovendien een discussie die hier voordien ook gepasseerd is…
  Uiteindelijk moet er volgens de regelgeving bij georganiseerde (niet-prive) zwembadsessies in zwembaden een officieel erkend redder aanwezig zijn. Nu, de VRC (de Vlaamse ReddingsCentrale… heeft NIKS maar dan ook NIKS met de NELOS te maken) verzorgt o.a. opleidingen van redders, in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (BLOSO) en bij die “soorten” redders zijn niet alleen de “Basisredders” (mogen toezicht houden als redder in kleinere zwembaden) en de “Hoger Redders” (zie http://www.vrc.nu/opleiding/hogerredder2.php?pagina=5), maar zij zorgen ook voor de opleiding “Duiker-Redder” (zie http://www.vrc.nu/opleiding/duikerredder.php?pagina=5).
  Het enige wat de NELOS in dit verhaal komt doen is dat zij ervoor gepleit hebben dat voor de duikactiviteiten in de zwembaden het niet per se de “Hoger Redders” moeten zijn conform VlaremII en de bende van Bert maar dat ook “Duiker-Redders” aanvaard worden.
  Niet meer… niet minder… en wat Stefan hier nu nog eens opnieuw probeert in gang te steken is dat hij ons en de bende van Bert probeert wijs te maken dat DM’s en hoger “hetzelfde” zijn/kunnen als “Hoger Redders” en vergelijkbaar… ;-(

 • Stropken

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:52

  Ziede’t wel,ziede’t wel dat ’t wéér van Padi’s kant komt!!!—)))

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:54

  De Nelos moet ik daar niet bijsleuren. Minister Anciaux sleurt de Nelos er bij !

  Enkel de Nelos top zit in de denkcel Redden, wie anders ???

  Zie hieronder :

  Door de specificiteit van de begeleiding van de duik{sport)activiteiten
  en het waarborgen van de veiligheid zoals bedoeld in de Vlarem-wetgeving,
  werd onder verantwoordelijkheid van de afdeling sportkaderopleiding van
  het Bloso een overleg gehouden tussen de VTS-denkcellen ‘redden’ en
  ‘duiken’. Dit leidde in 1998 tot de invoering van de specifieke opleiding
  van ‘Duiker-Redder’.
  Deze opleiding van ‘Duiker-Redder’ wordt in het kader van de Vlaremreglementering
  door het Bloso ale gelijkwaardig aan Hoger Redder
  beschouwd doch alleen voor het begeleiden van duikactiviteiten in
  overdekte, niet-overdekte en open zwemgelegenheden.
  De opleiding tot Duiker-Redder telt thana 42 lesuren en dUB 18 lesuren
  minder dan de opleiding tot Hoger Redder (60u). Dit kleiner aantal
  lesuren wordt gecompenseerd door de strengere toelatingsvoorwaarden ~
  het volgen van de opleiding Duiker-Redder waarvoor men o.a. minstens 3*-
  duiker CMAS dient te zijn.
  Dit brevet (3*-duiker) kan afgeleverd worden door federaties (BEFOS, NELOS)
  door CMAS erkend, of door organisaties of federaties waarvan CMAS de
  gelijkwaardigheid van bet brevet erkent (bijvoorbeeld VVW-Recrea, PADIRescuediver)
  .

  Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd
  Hoogachtend,
  Bert Anciaux
  Vlaams minister

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 22:57

  Enneeuh, beste Luc,

  In 1998 was onzen Bert nog geen Minister!

  en zat het VVW ook nog niet in de denkcel !

  dus, beste Luc, heeft dit ALLES te maken met enkel en alleen die “uitverkorenen” van de Nelos TOP, niet de leden of locale besturen !

  B.

 • Grazy Seahorse

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:03

  In 2006 noem ik de’n Bert nog altijd géén minister!

 • Luc Dupas

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:04

  OK Stefan … nu zijn we al een hele stap verder he… jouw “bezwaar” is eigenlijk dat in de toelatingsvoorwaarden voor de VRC-cursus “Duiker-Redder” staat dat je minstens 3* CMAS of hoger (of gelijkwaardig) moet zijn en bovendien ook reeds “Duiker-Hulpverlener of gelijkwaardig”, zie http://www.vrc.nu/opleiding/duikerredder.php?pagina=5 voor de details… toch? En uiteindelijk is jouw enige “probleem” dat er nergens met handen en voeten wordt uitgelegd wat “gelijkwaardig” uiteindelijk betekent… toch? Dus als v.b. daar met heel veel woorden zou gezegd worden dat v.b. een “Level 3”-duiker conform de EN14153 (of desgevallend een “Level 2”-duiker conform die EN-normen) ook “gelijkwaardig” is, dan is heel jouw “probleem” opgelost, toch?
  Dus hou het simpel en wijs de bende van Bert op die EN-normen (die Belgie overigens aanvaard heeft en onder de NBN-paraplu geschoven heeft) en dan is het probleem totaal van de baan en is er geen enkele administratieve struikelblok meer die ook maar enigszins zou kunnen verhinderen dat v.b. DM’s en RSTC-instructeurs, enz. enz. enz. zich kunnen aanmelden voor die VRC-cursussen van “Duiker-Redder”.
  Keep it simple ! Probeer dat te laten veranderen/uitbreiden van die verwijzing naar die EN-14153 normen en iedereen is dan content en “gelijk voor de wet” !

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:08

  Ennneuuuh, beste Luc,

  De Nelos heeft zodanig goed “gepleit” volgens jou dat ze de opleiding Hoger Redder niet moeten volgen bij de VRC maar…

  ik copier vanuit jouw link naar VRC :

  “en wordt georganiseerd door de Vlaamse Reddingscentrale in samenwerking met de NELOS.”

  zeer goed gepleit van de Nelos. God zij dank dat ze zo goed gepleit hebben !!!

  B.

 • Grazy Seahorse

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:11

  Keep it simple!!

  Alors moi parlee fransee dans le Put van Ekeren et alors pas besoin de ‘duiker-redder’.

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:12

  Nogmaals, beste Luc,

  IEDEREEN GELIJK VOOR DE WET !!!

  Nogmaals, waarom zouden dan enkel een paar “uitverkoren” Nelos instructeurs de cursus Duiker-Redder moeten geven ??? Want we zijn toch allemaal gelijk voor de wet ?

  Dus, Luc, ga je nu pleiten dat ook TDI of NAUI instructeurs de cursus Duiker-Redder mogen geven ?

  Ja, toch, want iedereen is gelijk voor de wet ???

  Probeer nog eens ?

  B.

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:15

  Beste Crazy Seahorse,

  Als je Vlarem II wet kent, zoals elke Belg, dan weet je dat AVOS die put “beheert” dus dat AVOS verantwoordelijk is voor het “toezicht” en toch zijn daar onlangs nog duikongevallen gebeurd !!!

  Nochtans is Vlarem II heel duidelijk. Als je duikt in een vijver moet iemand aanwezig zijn die kan “redden, reanimeren en coordineren met de hulpdiensten” en dat was iemand van de AVOS !

  B.

 • ThierryD

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:17

  “en wordt georganiseerd door de Vlaamse Reddingscentrale in samenwerking met de NELOS.”

  Ik vind het vrij logisch dat een cursus georganiseerd wordt in samenwerking met een organisatie die in de materie thuis is (Nelos dus en niet de Voetbalbond :-))
  In ons landje is er geen structuur die vb. de Padi-clubs overkoepelt en ik neem aan dat Padi Europe net zoals CMAS International geen interesse hadden! 🙂
  Alleen jammer dat zo’n materie niet op Europees niveau geregeld kan worden uiteraard!

 • blue

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:17

  “Dus, Luc, ga je nu pleiten dat ook TDI of NAUI instructeurs de cursus Duiker-Redder mogen geven ?”

  RSTC leden hebben het voor zichzelf mooi bekeken 😉
  Heus geen overheid voor nodig en nog veel minder afhankelijkheid van de overheid voor subsidies.

  Bespaart je een hoop nutteloze bureaucratische zever 🙂

 • Grazy Seahorse

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:20

  ….zoals elke Belg… je bedoelt “zoals elke Vlaming”!!

  Dus NIET iedereen gelijk voor de (belgische)wet!!Ik vermoed dat ze in Wallonië dus zo geen ingewikkelde procedures nodig hebben,m.a.w.dat ze hun gezond verstand gebruiken.

 • Luc Dupas

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:20

  Komaan Stefan, ff bij de les blijven en de boel niet omdraaien he !!!!!
  De VRC is een onafhankelijk organisatie en als morgen v.b. PADI gaat aankloppen bij de VRC en voorstelt, net als de NELOS doet, om op regionaal/provinciaal vlak (zie v.b. onze kalender op http://dive.to/bravos), en met lesgevers van de VRC de praktische organisatie van lessenreeksen “Duiker-Redder” op poten te zetten, dan zal de VRC daar geen bezwaar tegen hebben en maar al te graag op hun website ook vermelden dat die lessen “Duiker-Redder” ook in samenwerking met PADI (of andere) gebeuren!
  Nogmaals… “Duiker-Redder” is GEEN (!!!) duikbrevet, het is GEEN duikopleiding, het is een bijkomende Reddersopleiding die gegeven wordt aan duikers… door VRC-lesgevers… en het enige wat de NELOS praktisch doet is voor de eigen NELOS-leden (en PADI en aanverwante moet dat dan maar ook op poten zetten voor hun mensen uiteraard he) een hoop logistiek verzorgen, de inschrijvingen voor bijscholingen organiseren en zorgen dat die ergens kunnen plaatsvinden waar water is, enz. enz. enz.
  Ik snap begot je “probleem” niet hoor Stefan ! Je zit hier steen en been te klagen dat de NELOS iets doet/organiseert en eigenlijk ben je de NELOS aan het “verwijten” dat PADI en aanverwante in die richting niks doen, maar dat is toch niet de schuld van de NELOS, toch?

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:20

  Wat Avos en Put van Ekeren betreft, dit is om aan te tonen dat een Duiker-Redder eisen op alle duikactiviteiten nonsens is, want dat had deze duikongevallen niet kunnen voorkomen. Ik wil hier de Avos niet beschuldigen !

  B.

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:24

  Beste Luc,

  Alles is reeds geregeld op Europees niveau in de EN normen !

  Vanaf Leidend duiker moet met kunnen “redden, reanimeren, zuurstof toedienen en coordineren met de hulpdiensten” !!!!

  Daar is geen VRC voor nodig ! Elke duikinstructeur MOET kunnen REDDEN, ook in een Vlaams zwembad !

  Een VRC volgt ook GEEN CURSUS BIJ DE VLAAMSE ZWEMBOND omdat ELKE REDDER MOET KUNNEN ZWEMMEN.

  Een duikinstructeur moet GEEN CURSUS VOLGEN BIJ DE VLAAMSE REDDER CENTRALE omdat ELKE DUIKLEIDER moet KUNNEN REDDEN !!!

  Poepsimpel toch ?

  B.

 • Grazy Seahorse

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:28

  Poepsimpel?Hadden het toch over duiker-redder???

  Zijn aan het afdwalen zeker???

 • Bonjek

  Deelnemer
  26 juli 2006 om 23:32

  :::—))) goeie opmerking Seahorse !

Page 1 of 4

Start of Discussion
0 van 0 berichten Juni 2018
Nu
ajax-loader