Duikforum Duikforum Federaties Al gehoord

 • Creator
  Discussie
 • #128660

  Lumo
  Deelnemer

  IADS doet zijn vorderingen nu via intrum justitia

  Leden die hun lidmaatschap in 2002 hebben opgezegd krijgen nu nog steeds jaarlijks rekeningen en maningen om hun jaarlijkse bijdrage te betalen

  Een fax naar het in de brief vermelde nummer geeft geen resultaat.
  In hun brieven is nergens sprake van vorderingen via deurwaarder.
  Men blijft volharden in de boosheid, het gaat alleen om geld.

 • Al gehoord

  Lumo reageerde 16 jaar, 5 maanden geleden 7 Leden · 11 Reacties
 • Stropken

  Deelnemer
  12 mei 2006 om 20:26

  Intrum Justitia is een incassokantoor aan de Martelaarslaan te Gent.Die gasten proberen langs alle kanten (ook met dreigementen)aan het geld te geraken.
  Die incassoburo’s werden al eens onder de loep genomen door Test Aankoop nopens hun legaliteit (m.a.w.:gene).

  Gewoon niet ingaan op hun schrijven.

 • alain G.

  Deelnemer
  15 mei 2006 om 09:11

  van incassobureaus moet je geen schrik hebben. het enige dat zij doen is rekeningen opvolgen en wat dreigbrieven sturen. het echte incassowerk moet altijd via een deurwaarder gaan……..

 • Lumo

  Deelnemer
  1 juni 2006 om 19:43

  Laatste dreigbrief is verstuurd met eis tot betaling binnen de 5 dagen en aanrekening van alle hieruit voortvloeiende kosten.

  Dat de IADS administratie in het verleden fout is gelopen is bijzaak.
  De opzegging als donateur (lid) moet schriftelijk maar wanneer men de brief verticaal klasseerd probeert men centen binnen te halen… alle middelen zijn goed.

  Uit bovenstaande reacties weet u dat dit geen gevolgen heeft, laat de IADS maar onkosten maken via hun intrum justitia.

  Enkele artikelen uit het bijdrage besluit:

  4. De betaling van de bijdrage dient plaats te vinden binnen de 30 dagen na datum van verzending van de acceptgirokaart.

  5. Indien de in artikel 4 genoemde termijn geen betaling plaatsvindt, wordt een betalingsherinnering toegezonden, waarbij een uiterste termijn wordt gesteld van 30 dagen na verzending van deze betalingsherinnering.

  6. Indien geen gevolg wordt gegeven aan de betaling binnen de in artikel 5 genoemde termijn, wordt het donateursschap beëindigd geacht met ingang van 14 dagen na de vervaldag van de betalingsherinnering, een en ander op grond van het bepaalde in artikel 4, vierde lid onder c. van de statuten van de I.A.D.S.

  Staturen IADS

  Donateurs.

  Artikel 4.

  1. De stichting kent donateurs.
  2. Als donateur kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.
  Het bestuur beslist over de toelating.
  3. Donateurs zijn verplicht jaarlijks een door het bestuur vast te stellen minimum-bijdrage aan de stichting te voldoen.
  4. Het donateurschap eindigt :
  a. door het overlijden van de donateur,
  b. door schriftelijke opzegging door de donateur,
  c. door schriftelijke opzegging namens de stichting; deze kan slechts geschieden wanneer de donateur zijn verplichtingen jegens de stichting niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de stichting niet gevergd kan worden het donateurschap te laten voortduren.
  5. Wanneer het donateurschap in de loop van het boekjaar eindigt anders dan door overlijden, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
  6. Donateurs hebben recht op toezending van alle stukken welke naar het oordeel van het bestuur bestemd zijn voor inzage door derden.

 • SVp

  Deelnemer
  2 juni 2006 om 01:43

  > Laatste dreigbrief is verstuurd

  DAT is goed nieuws ! Dan ben je er vanaf !
  Het beste dat je kan doen is NIET reageren.
  En als je je niet kan inhouden zeg dan : “sue me” !

  Mvg.,
  SVp

 • Dedjutoch

  Deelnemer
  2 juni 2006 om 10:12

  @ Lumo

  Dat “dreigen” van de “nieuwe” IADS orde (= dezelfde meute als het bestuur van IDD!) is inderdaad al enkele jaren bezig!
  Neem eens contact met de AED in België en/of Nederland. Als jullie je een beetje groeperen (want jullie zijn gegarandeerd zeker niet alleen!) kunnen jullie die paljassen het leven serieus moeilijk maken! Want die idioten hebben geen poot om op te staan! In het begin toen IADS in handen kwam van de IDD-getrouwen, heb ik ongeveer 2 uurtjes met één van die paljassen aan de telefoon gehangen! Mij durven ze geen brief meer sturen! Want, dan gaat het hen geld kosten!
  Ik kreeg er maar ééntje, daarna is die “stalking” bij mij gestopt!

  Wees ervan overtuigd dat zij er vanuit gaan dat ze met “domme Belgen” te maken hebben! En soms terecht, want meerdere betaalden in het begin hun bijdrage, gewoon om van het gezeik af te zijn!

  En… hun statuten zijn voor de Belgische wetgeving niet correct (zelfs in Nederland wandelen ze naast het wettelijke!)! Zij hebben in België dus ook niks te koeken!

  Eddy

 • Stropken

  Deelnemer
  2 juni 2006 om 17:27

  Enne,wat je ook nog kunt doen is een briefje met het relaas eens opsturen naar Test-Aankoop.Als ze het ‘interessant’ genoeg vinden kunnen ze eens in de str… van de vereniging roeren.Wie weet wat komt er dan te voorschijn?

  ‘k Weet pertinent zeker dat zulke verenigingen een hekel hebben dat buitenstaanders als Test-Aankoop hun neus in hun zaken komen steken….wat T.A. o.a. al gedaan heeft bij incassobureau’s (inclusief Intrum Justitia).

 • Dedjutoch

  Deelnemer
  2 juni 2006 om 17:31

  Zeker Stropken, en ik kan u verzekeren dat ze daar in nen hele grote “beerput” terecht komen!

 • Steven

  Deelnemer
  3 juni 2006 om 01:47

  Hey,

  Gewoon even laten weten aan Intrum Justitia dat je niet onder de indruk bent van hun dreigementen 🙂

  Heb zelf helaas een tijdje met wanbetalers moeten werken. Het zou je verbazen met hoeveel je wegkomt ;-))

  Zolang je maar niet de onnozele sul speelt.

  Succes,

  S.

 • Stropken

  Deelnemer
  3 juni 2006 om 09:58

  Als je reageert hebben ze weeral ‘iets’ om verder te doen.Gewoon niets doen,brieven rechtstreeks de vuilbak in!

 • Plonzertje

  Deelnemer
  19 juni 2006 om 16:30

  De incasso-buros hebben in het verleden meermaals onfrisse praktijken gebruikt om tot invordering van schulden over te gaan. Om hier paal en perk aan te stellen is er de Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument gekomen. Je kan misschien deze wet eens lezen en kijken of je op basis hiervan tegen het incasso-buro kan reageren (http://mineco.fgov.be/PROTECTION_CONSUMER/debt/debt_notice_nl_001.htm).

  Het is mijn ervaring dat incasso-buros geneigd zijn om zeer veel te schrijven, met veel blokletters en vet gedrukte woorden om de (beweerde) schuldenaars te intimideren. Indien je al één keer hun aanmaning en de schuld betwist hebt en ze blijven vooralsnog invorderingen sturen, moet je je geen zorgen meer maken. Ik raad iedereen wel aan minstens 1 keer en schriftelijk de schuld te betwisten! Indien ze nadien toch een procedure instellen, kan je altijd een tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding instellen.

  Mvg

  Pieter

 • Lumo

  Deelnemer
  12 september 2006 om 08:50

  Nu drie maanden later en na het sturen van een aangetekende brief (opgesteld door advocaat) hebben wij geen reactie meer ontvangen.
  Ik veronderstel dat de IADS het nu begrepen heeft dat wij geen lid meer willen zijn van hun organisatie.
  Bezint voor u met een lidmaatschap begint !!!

Start of Discussion
0 van 0 berichten Juni 2018
Nu
ajax-loader