Duikforum Duikforum Federaties Academische zitting Nelos:

 • Creator
  Discussie
 • #123031

  Dedjutoch
  Participant

  Hier enkele items die op de academische zitting Nelos bekend gemaakt werden:

  1) Voor wat betreft de verplichte onafhankelijke 2de luchtbron (2de kraan met apparte automaat of ponybottle met automaat) voor de duikleider: Is alleen verplicht binnen de Benelux en waar beschikbaar. Indien je in Egypte op reis bent, en er is geen mogelijkheid tot onafhankelijk back-up systeem, volstaat ook voor de duikleider een octopus!
  2) Voor wat betreft de noodzaak een 2*I als 1ste lid in de club te hebben om erkend te worden als duikschool: Dit is alleen van toepassing op nieuwe duikclubs die als school erkend willen worden. Voor bestaande duikscholen onder leiding van een 1*I verandert er niets. Zij verliezen het statuut van duikschool niet.
  3) Voor wat betreft het verbod op openwaterproeven in de Oosterschelde. Hier staan er waarschijnlijk in de nabije toekomst aanpassingen te gebeuren. De provincie Zeeland wil in de Oosterschelde enkel nog recreatieve duiken toelaten. Besprekingen met de NOB in dit verband zijn nog in volle gang. Proeven die te maken hebben met opleiding zullen naar het Grevelingenmeer moeten verhuizen. Momenteel is er echter nog niets veranderd (of dat verstond ik er toch uit?). Ook de Nelosleiding is vragende partij om bij de besprekingen betrokken te worden.
  4) Voor wat betreft verboden duikplaatsen in de Oosterschelde: Hier gaat het voornamelijk over duikplaatsen in de nabijheid van bruggen en haveningangen, en over wrakken die zich in of in de nabijheid van de vaargeul bevinden. Er lopen nog onderhandelingen om duiken aan de Zeelandbrug tot en met de tweede pijler aan de kant van Zierikzee toe te laten. Ook hier zit de NOB mee aan de onderhandelingstafel. De verboden gebieden zullen na afronding van de onderhandelingen bekendgemaakt worden via de website van de NOB.
  5) De zopas bekend gemaakte “gedragscode van de Nelosduiker” is geldig voor alle Nelosduikers, dus niet enkel voor Instructeurs en duikleiders. De noodzaak tot een dergelijke gedragscode wordt opgelegd om erkend te blijven als officiële sportfederatie in België.

  Dat zijn volgens mij zowat de voornaamste aandachtspunten van deze zitting. Schiet niet op mij als ik iets vergeten heb ;-). Het is ook maar een “verkorte” weergave van hetgeen er uitvoerig besproken werd.

  Daar bovenop gaf de ter plaatse aanwezige van de provincie Zeeland een overzicht en uitleg over de duikongevallen in de Oosterschelde.
  Opvallend was (voor mij) dat, voor wat betreft de dodelijke ongevallen, de Nederlanders meer dan 50% voor hun rekening nemen. De Belgen zijn in deze spijtige statistiek net onder de 50% vertegenwoordigd. Als we gaan kijken naar decompressie-ongevallen nemen wij Belgen meer dan 50% voor onze rekening!
  Redenen die opgegeven worden: Geen of onvoldoende rekening houden met de getijden en de stroming. De luchtvoorraad onvoldoende in de gaten houden. Fouten bij het navigeren op kompas. Onvoldoende kennis van de duikplaats.

  Verschillende mogelijke twistpunten werden dus op een adequate manier aangepast, tot ieders tevredenheid neem ik aan. Voor wat betreft de toekomst m.b.t. het duiken in de Oosterschelde: Hier werd een beeld geschets van wat het waarschijnlijk zal worden. Maar ook daar niet echt probleempunten, behalve de enkele “populaire” duikplaatsen die zullen verdwijnen. Ook daar is slechts een minderheid getroffen. En we zullen de beslissingen van de Provincie Zeeland moeten aanvaarden, aangezien wij Belgen daar geen of uiterst weinig invloed op kunnen uitoefenen.

 • Academische zitting Nelos:

  SVp reageerde 16 jaar, 6 maanden geleden 18 Leden · 68 Reacties
 • Luc Dupas

  Deelnemer
  27 maart 2006 om 23:16

  Even een paar aanvullingen:

  – de NELOS Gedragscode is voor iedereen van toepassingen… maar alleen de instructeurs zullen die ook werkelijk moeten ondertekenen ter bevestiging dat ze alles goed gelezen en goed begrepen hebben en dat ze zich verbinden alles tot de kleinste letter op te volgen!

  – I*2 als DSL: de bestaande scholen met een I*1 als DSL mogen blijven bestaan, tot uiterlijk 2010 en dan moeten ze een I*2 als DSL hebben. Als in tussentijd de huidige I*1 DSL in zo’n duikschool er de brui aan geeft en de fakkel doorgeeft aan een andere I*1 is dat nog steeds in orde, tot uiterlijk 2010 uiteraard. Als in tussentijd de huidige I*1 in zo’n duikschool er de brui aan geeft en er is niet onmiddellijk een vervanger om de continuiteit te verzekeren, dan moet de volgende DSL minstens een I*2 zijn.

  – dat van die 50% B/NL’s is toch raar… ik heb zaterdag op de Duiksportbeurs nog met iemand van de DOSA gesproken en die had het voor 2005 over 38 geregistreerde zware ongevallen, waarvan zomaar eventjes 36 met Belgen…?

 • Dedjutoch

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 07:39

  Voor wat betreft de ongevallen:
  Ik kan me vergissen, mijn geheugen laat me misschien in de steek (? 😉 ). Ik meen het volgende verstaan te hebben:

  Dodelijke ongevallen: 5xNL en 4xB
  Ernstige ongevallen die behandeling vereisten (decokamer): 112 waarvan 63(?)B.

  Het zou naturlijk kunnen dat ik hier iets verkeerd opgenomen heb. Ik herinner me wel dat iedereen verbaasd opkeek bij het aantal dodelijke ongevallen.

  Maar, zoals ik al zei: In dit verband kan ik me vergissen… Misschien iemand die het “wel” juist gememoriseerd heeft???
  Het is zeker mijn bedoeling niet om “onwaarheden” rond te strooien!

  P.S. Het ging echter enkel over ongevallen in de provincie Zeeland (O.S., Grevelingen en Noordzee).

  Voor de rest: aanvullingen van Luc kloppen inderdaad.

 • Lazy Charles

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 07:52

  Als je het over die ongevallen hebt over welke periode heb je het dan? Ik kan me moeilijk voorstellen dat er vorig jaar 9 doden waren in Zeeland en 112 deco’s dat is elk weekeinde het hele jaar door twee, lijkt mij ook heel veel.

 • Jacky Shark

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 08:55

  Ik was er niet, dus geen zeggenschap in het spel. Toch is de verhouding van bijna fifti fifti over twijfelachtig.
  Als ik langs den dijk van Kattendijke op zondag rijdt, zie ik alleen maar wit/rood nummerplaaten.
  Dan de gewoonte van Nederlanders om niet diep en niet lang te duiken contra de vaste Belgische gewoonten…mmmmmmh !!! raar…misschien is dit wereldwijd bedoeld en niet alleen voor Zeeland ( Nederlanders vind je ook overal op aarde )
  Nogmaals, ik was er niet.

 • stach

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 09:06

  en die omvorming tegen 2010 zal wel te maken hebben met het verplicht moeten voldoen aan de europese normen tegen dan zeker ?

 • Cthulhu

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 09:31

  Het heeft inderdaad met de Europese normen te maken nehet VVW heeft ook reeds gesteld dat de duikschoolverantwoordelijke in de toekomst een I2 moet zijn. Hun programma voorziet echter ook dat de oude I1 in het Europees systeem I2 wordt… (maar wat is het Nelos van plan?)

  Wat betreft het tekenen vande gedragscode: het zijn de nieuwe I1s die dit moeten doen bij ontvangst van hun brevet. Van de oude wordt automatisch aangenomen dat ze ermee akkoord gaan.

 • Luc Dupas

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 10:12

  @Cthulhu:
  – alleen de kandidaat I*1’s moeten ondertekenen ??? Raar… want in onze gedragscode staat zwart-op-wit “Elke aspirant- NELOS- duiker zal deze gedragscode ontvangen maar van instructeurs zal verwacht worden te attesteren dat zij/hij de gedragscode gelezen en begrepen heeft en dat hij/zij deze richtlijnen zal respecteren en toepassen.”… en tot nader order betekent “attesteren” nog steeds dat je iets schriftelijk of uitdrukkelijk moet verklaren en “stilzwijgendheid” past hier niet in!!! Zie v.b. http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=attest en http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=attesteren
  Of zal de NELOS “naar goede gewoonte” al gelijk beginnen met uitzonderingen te maken??? Neen toch he!

  – te maken met de Europese normen??? Neen hoor! Eindelijk na al die jaren eens proberen om 1 klein aspectje van de CMAS Standards op te volgen want wij treden die al jaren vierkant met de voeten!!! Volgens de Internationale CMAS Standards MOET een duikschoolleider zelfs een I*3 zijn! En het probleem is allemaal begonnen met midden jaren ’90 de “oplijning” van de vroegere NELOS/BEFOS-sterren met de CMAS-sterren en waar we toen d’er een hele janboel van hebben gemaakt door de “upgrade” van het CMAS-erebrevet van 4*D naar ons technisch en verplicht 4*D-brevet in de aanloop naar de instructeurstitels… en daar is het allemaal vierkant gaan draaien en heeft ook internationaal gezorgd voor onmogelijk veel onduidelijkheid over de “waarde” van onze sterren!
  Als je de Internationale CMAS Standards neemt dan is eigenlijk, afgezien van de APBO die voor onze 4*D’s niet verplicht is, wat onze 4*D’s kunnen en mogen quasi hetzelfde als wat een I*1 volgens de Internationale CMAS Standards kan/mag… en onze I*1’s passen eigenlijk veel beter op wat de “echte” CMAS I*2 kan en mag… en onze I*2’s op een “echte” CMAS I*3… OK, d’er moeten hier en daar nog wat kleinigheden bijgestuurd worden, maar dat is eigenlijk wat je ziet/leest bij het doornemen van de Internationale CMAS Standards!!! En dat is ook de richting die de VVW inslaat om op die manier perfect op te lijnen met de CMAS Standards, en gelijk ook op te lijnen met de EN-normen (die overigens op korte termijn ook gelijk de internationale ISO-normen worden!!!)… laat de 4*D’s die niet verder willen in het instructeurstraject gewoon 4*D blijven, maar dan als de eigenlijke CMAS ‘eretitel’ zonder verdere instructiebevoegdheden, en laat de andere 4*D’s o.a. de APBO volgen en wat testen/proeven afleggen om hun didactische kwaliteiten te bevestigen, en dan zijn zij “echte” CMAS I*1’s, en laat de huidige I*1’s mits wat kleine bijsturingen kwalificeren als “echte” CMAS I*2’s, enz. … en maak van de huidige I*3’s net zoals onze NOB-vrienden overigens een tijd geleden, ook om op te lijnen met de CMAS Standards zowel als met de EN-normen, gedaan hebben dan een soort “docentencollege” of wat dan ook… en iedereen “past” dan volledig op zowel de CMAS Standards als de EN/ISO-normen… Niet moeilijk toch? De NOB is al enkele jaren met de “Werkgroep Herinrichting Duikonderricht” intensief (!) bezig geweest met het herwerken van het DO en het correct oplijnen, en zij slagen erin om dat netjes allemaal op de sporen te krijgen binnen een federatie die goddomme drie keer groter is dan de onze… dat moet bij ons dan toch ook lukken, toch?

 • blue

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 10:32

  “dat moet bij ons dan toch ook lukken, toch?”

  Met goede wil 😉

  Kan toch zo moeilijk niet zijn om uw regels te uniform te maken met uw overkoepelende organisatie!
  Dan kan ik nog begrijpen (wat je al begrijpen kunt noemen) dat ze zich niet naar de EN-normen op een vluggertje kunnen schikken. Maar dat ze dan tenminste uit hun ivoren toren komen en zich proberen te schikken naar hun overkoepelende organisatie (zijnde CMAS)

  Want al die zever en onduidelijkheid in die hervormingen doen deze federatie heus geen goed. (laat staan dat een buitenstaander er nog één bal van snapt)

  Transparantie en duidelijkheid horen gewoon bij een goede organisatie 🙂

 • Jacky Shark

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 10:56

  Ik snap er niks van !!! Tenzij met het ondertekenen van een gedragscode misschien…
  Het is hetzelfde als het ondertekenen van een werkvergunning in bepaalde bedrijven waar iedereen die deelneemt aan de werkzaamheden moet ondertekenen (het paraplu systeem noemt men dit).
  Dit betekend dat er meer verantwoordelijkheden op de schouders van de duikleiders (bij club duiken olv een I bvb)…
  Misschien is dit wel goed voor sommigen waakhalzen van de oude garde die bijna op duikpensioen zijn om voortaan op hun passen te letten

 • blue

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 11:12

  duikpensioen 🙂

  schoon woord, zou dat al in den Van Daele staan?

 • Barre

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 11:58

  Over de Oosterschelde : welke duikplaatsen zouden er kunnen verdwijnen en waarom?

 • blue

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 12:14

  Zoetersbout en Anna Jacobapolder bijvoorbeeld.

  Wegens gebetonneerd vaarwater.

  Al is op http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/frames/frduikze.htm te lezen dat ze mogen blijven…

  Veel onduidelijkheid dus

 • SVp

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 15:16

  @Luc Dupas
  > alleen de kandidaat I*1’s moeten ondertekenen ??? Raar…

  Als ze het aan de bestaande instructeurs gaan vragen, denk ik dat er nogal wat protest gaat zijn. Ik ken er persoonlijk minstens 5 die dat weigeren te tekenen.

  @blue
  Zou ’t kunnen dat je “betond vaarwater” bedoelt ? 🙂

 • blue

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 15:35

  snap de term zoieso niet 🙂

 • Mork

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 15:54

  En Svp ik ken er minstens één die onmiddelijk start met liegen
  de moment dat die dat ondertekend !!!

 • beulke

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 16:30

  Als ik goed gelezen heb in d Hippo stond er dat de NIEUWE lichting 1*I deze charter zouden moeten ondertekenen en dat de andere Instructeurs deze ter kennisname zouden worden toegestuurd. Ik was uiteraard niet op de zitting (wegens geen I sterreke op mijn epauletten) maar zo stond het toch in de hippo (vanavond vlug eens checken)

  @Svp: Als de Nelos wil dat de instructeurs deze charter ondertekenen dan zal het heel wss gaan zoals in veel bedrijven: tekenen of gaan. (eigenlijk maar logisch ook, want anders heb je instructeurs die niet tekenen en anders zullen handelen dan instructeurs die wel tekenen. Al ben ik wel van het idee dat je, als je een groep mensen iets wil opleggen je dat eerst met hen moet overleggen!)

  ik ken trouwens de inhoud van eht charter niet maar als het standarisering brengt in opleiding en gedragingen waarom niet dan?

 • Dedjutoch

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 17:03

  Ik heb een sterk vermoeden dat er in de loop van 2006 heel wat veranderingen op til staan bij Nelos. Volgens mij heeft die “gedragscode” voor een groot gedeelte daar mee te maken. In de wandelgangen kon je mensen horen praten over meerdere “op til staande” drastische veranderingen. Ieder wist (of dacht te weten) wel iets…
  En onder het motto “waar rook is, is vuur…” zal er hier en daar toch wat waarheid inzitten.
  Wat het zal worden, wist echter niemand. Maar dat er wat zal veranderen: Daar waren ze allen van overtuigd.
  We zullen het wel horen als het zo ver is.
  Dit alles heeft waarschijnlijk te maken met Europese normen, CMAS vereisten en het statuut van sportfederaties in België.
  En dit hoeft niet absoluut negatief te zijn! Volgens mij is de kans zelfs groot dat dit zal leiden tot veranderingen in de positieve zin…

  😉 Eddy

 • Jacky Shark

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 17:23

  Zeker Eddy, maar als er meer gewicht (lees aansprakelijkheid bij ev.ongevallen) op de schouders van Instructeurs komt te zitten, vrees ik dat velen hun titel’s zullen terug geven. Gewoon duiken voor de fun zonder kopzorgen met vaste buddy’s en vrienden…
  Ik kan mis zijn natuurlijk, maar ik heb zo’n vermoed.

 • Cthulhu

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 17:26

  Verschil is wel Eddy, dat het VVW hier open kaart speelt en al lang de krijtlijnen heeft uitgezet van wat ze van plan zijn, zodat iedereen weet waar het naartoe gaat. Bij het Nelos kan je helaas alleen terugvallen op geruchten en speculaties en wordt alles behandeld alsof het staatsgeheim is… 🙁

  Inderdaad Beulke, dat heb ik ook in de Hippo gelezen.

  Tja Luc, misschien dat ze nu meer in lijn zijn met de CMAS standards maar dat zal maar toevallig zijn, want in de Hippo werden Europa aangehaald als reden van het ‘min. I2 als duikschoolverantwoordelijke’ besluit

 • stach

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 17:56

  citaat : “dat moet bij ons dan toch ook lukken, toch?”

  nope vergeet dat maar.gemakkelijk is niet moeilijk genoeg voor velen.

  zie je in elke wetgeving vanuit europa die moet omgezet worden naar belgisch wet.
  We moeten het altijd nog moeilijke maken.
  Kijk bv maar eens naar de wetgeving omtrent veiligheidscoördinator.De europese en wat de belgen er van gemaakt hebben.en vergelijk het met nederland.

  is om bij te huilen gewoon

 • Luc Dupas

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 19:08

  @Cthulhu:
  > Tja Luc, misschien dat ze nu meer in lijn zijn met de CMAS standards maar dat zal
  > maar toevallig zijn, want in de Hippo werden Europa aangehaald als reden van het
  > ‘min. I2 als duikschoolverantwoordelijke’ besluit
  ‘k Weet dat wel dat het zo in de Hippocampus stond… en het is ook zo “verkocht” op de AV in Oostende… maar uiteindelijk is dat dikken truut… want als ge wilt verwijzen naar de EN-normen (in dit geval zeer specifiek de EN 14467 en de EN 14413-1 en EN 14413-2) moet ge EERST overeenkomen welke sterren en strepen overeenkomen met welke “levels” in de EN-normen en zolang dat niet gebeurd is heeft het geen enkele zin om u proberen te beroepen op de “levels” in deze EN-normen…
  Neen hoor, JR heeft op een vraag van mij op de AV in Oostende bevestigd dat het vooral om de Internationale CMAS Standards gaat… waar wij al jarenlang tegen “zondigen”… en waar vermits JR nu de voorzitter is van de nieuwe opgerichte “CMAS Europe” het niet meer kan dat wij “als goed voorbeeld” maar blijven “zondigen”… Maar ja, het is veeeeeeeel gemakkelijker u in dit geval achter de EN-normen te verschuilen dan toe te geven dat ge al jarenlang “zondigt” tegen de CMAS Standards… 😉

 • Luc Dupas

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 19:12

  @beulke:
  > Als ik goed gelezen heb in de Hippo stond er dat de NIEUWE lichting 1*I deze
  > charter zouden moeten ondertekenen en dat de andere Instructeurs deze ter
  > kennisname zouden worden toegestuurd.
  Zo stond het inderdaad in de Hippocampus… maar in de Gedragscode zelf staat zwart op wit op het tweede blad “Elke aspirant- NELOS- duiker zal deze gedragscode ontvangen maar van instructeurs zal verwacht worden te attesteren dat zij/hij de gedragscode gelezen en begrepen heeft en dat hij/zij deze richtlijnen zal respecteren en toepassen.”… En tot nader order betekent “attesteren” in het Nederlands nog steeds dat er een expliciete/duidelijke (en liefst schriftelijke) verklaring moet zijn… dus gewoon “ter kennismaking toesturen” is om te beginnen al niet eens conform de tekst van de eigen Gedragscode zelf… 😉

 • blue

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 20:10

  “‘k Weet dat wel dat het zo in de Hippocampus stond… en het is ook zo “verkocht” op de AV in Oostende… maar uiteindelijk is dat dikken truut… want als ge wilt verwijzen naar de EN-normen (in dit geval zeer specifiek de EN 14467 en de EN 14413-1 en EN 14413-2) moet ge EERST overeenkomen welke sterren en strepen overeenkomen met welke “levels” in de EN-normen en zolang dat niet gebeurd is heeft het geen enkele zin om u proberen te beroepen op de “levels” in deze EN-normen…
  Neen hoor, JR heeft op een vraag van mij op de AV in Oostende bevestigd dat het vooral om de Internationale CMAS Standards gaat… waar wij al jarenlang tegen “zondigen”… en waar vermits JR nu de voorzitter is van de nieuwe opgerichte “CMAS Europe” het niet meer kan dat wij “als goed voorbeeld” maar blijven “zondigen”… Maar ja, het is veeeeeeeel gemakkelijker u in dit geval achter de EN-normen te verschuilen dan toe te geven dat ge al jarenlang “zondigt” tegen de CMAS Standards… 😉 ”

  Je bedoelt dus zondigen tegen alles 🙂

  Ik snap dus echt niet waarom zo’n organisatie niet vooruit wil, zo’n dingen tonen gewoon de “ivoren-toren” en de onwil aan om een beetje op een rechte lijn te raken met de overkoepelende organistaties of algemene normen.

 • Luc Dupas

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 20:15

  ’t Is niet dat het allemaal “doodzonden” zijn he… eerder “pekelzonden”… maar wel van die aard dat men het zich onnodig moeilijk maakt en de boel onnodig ingewikkeld maakt… ;-(

 • Dedjutoch

  Deelnemer
  28 maart 2006 om 20:34

  De meest logisch te volgen weg “zou” zijn:

  CMAS past zijn standards aan, rekening houdend met de “nieuwe” Europese EN normen.
  CMAS zal dan eerst voor 100% aan de EN normen moeten voldoen.
  BEFOS past zijn breveteisen voor 100% aan, aan deze van de CMAS.
  Nelos structureert zijn opleiding op een manier dat ze qua breveteisen, opleidingseisen en duikervaringseisen voldoet aan de CMAS normen.

  Echter: Zo eenvoudig is het niet! Maar, er zal ergens een begin gemaakt moeten worden.
  Nelos zit in zijn rangen en binnen zijn aangesloten leden met een “gemengd” publiek! Heel wat “oudere” Nelosduikers hebben nog een ver doorgedreven opleiding gehad. Heel wat van die leden dienden niet enkel hun kennis en kunde te bewijzen, maar moesten ook conditioneel voldoende sterk staan om het beoogde brevet te kunnen halen! De ervaring die meerdere van deze duikers opdeden in al de jaren dat ze duiken, kun je niet zo maar negeren!
  Echter, als je “hap snap” je normen gelijkstelt met de momenteel gekende Europese normen, dan dienen veel van die “oudere” duikers (bij die “oudere duikers” zitten ook -30 jarigen!) een grote stap terug te zetten, of je zou noodgedwongen deze brevetten moeten opwaarderen. Dit laatste is echter ook minder logisch dan het lijkt! Inderdaad, in hoeverre kan de huidige conditie nog vergeleken worden met deze van het moment van brevetafname? In hoeverre hebben zij zich “theoretisch” op de hoogte gehouden van de nieuwe theorieën in de duiksport.

  Kan men iedereen over dezelfde kam scheren? Uiteraard kan dat! De snelheidsbeperkingen op de autostrades gelden ook voor de Porches en de Lamborgini’s die daar rondrijden! Ook zij mogen maar 120 km/u ondanks dat die dingen meer dan 200 km/uur aankunnen.

  Dan zeg ik: Ze kunnen misschien beter stap voor stap werken? En op die manier langzaam naar een nieuwe “duikcultuur” binnen het Nelos toewerken! Hetgeen men trouwens al enkele jaren aan het bewerkstelligen is!

  Als je de hele problematiek van voldoende afstand bekijkt is het “simpel”: Met de grove borstel erdoor, en alles gelijktijdig veranderen. De korte pijn.
  Als men echter even langer nadenkt over deze problematiek, zal je tot de conclusie moeten komen dat dergelijke aanpassingen onmogelijk van de ene op de andere dag kunnen!

  Ieder heeft er zijn eigen mening over, maar veranderingen doorvoeren EN rekening houden met ALLE meningen is onuitvoerbaar! Denk er maar eens over na welke problemen men soms binnen clubbesturen heeft om banale beslissingen met meerderheid van stemmen er door te krijgen?

  Tja, wat we er ook allemaal over denken? Het is niet gemakkelijk!
  Ik laat het gewoon op mij afkomen…

  😉 Eddy

Page 1 of 3

Start of Discussion
0 van 0 berichten Juni 2018
Nu
ajax-loader